Full Kee Restaurant

Order Online

Menu

Closed

Beverages

Coke

$3.25

Diet Coke

$3.25

Sprite

$3.25

Soups

Hot & Sour Soup (1)

$5.95

Egg Drop Soup (1)

$5.95

Wonton Soup (1)

$5.95

Chicken Corn Soup / Soup Gà Bắp Ngọt

For 2

$14.95

Spinach w. Pork & Tofu Soup / Soup Tàu Hủ Thịt Heo Spinach

For 2

$14.95

Seafood Tofu Soup / Soup Đồ Biển Tàu Hủ

For 2

$17.95

Minced Beef w. Celantro Soup / Soup Thịt Bò Bầm

For 2

$17.95

Crab Meat Asparagus Soup / Soup Măng Cua

For 2

$20.95

Fish Maw Sweet Corn Soup /Soup.Bắp.Ngọt.Bong.Bóng.Cá (For 2)

For 2

$20.95

Crab Meat Fish Maw Soup

For 2

$20.95

Appetizers

Vegetable Roll (2)

$5.95

Spring Roll (2)

$5.95

Fried Wonton (6)

$7.95

Steamed Dumpling (6)

$9.95

Pan Fried Dumpling (6)

$9.95

Crab Rangoon (6)

$9.95

Beef On Sticks (4)

$10.95

Chicken On Sticks (4)

$10.95

Cold Appetizer

Boneless Pig's Knuckle / Giò Nguội

$17.95

Cold Jelly Fish / Gỏi Sứa

$17.95

Marinated Cuttlefish Fish / Mực Phá Lấu

$19.95

Marinated Intestines / Ruột Heo Phá Lấu

$17.95

Marinated Combination / Phá Lấu Thập Cẩm

$17.95

Pig Skin Turnip / Da Heo Củ Cải Trắng

$17.95

Ginger Scallion Duck Blood / Huyết Vịt Hành Gừng

$17.95

Pig's Skin w. Duck Blood / Da Heo Xào Huyết Vịt

$17.95

Beef Brisket / Bò Kho Full Kee

$17.95

Deep Fried Intestines / Ruột Heo Phá Lấu

$17.95

Jelly Fish w. Pig's Knuckle / Gỏi Sứa va Giò Nguội

$32.95

Hong Kong Style Bbq

Ginger Scallion Chicken / Gà Hấp Muối

$20.95

Soy Sauce Chicken/ Gà Xì Dầu

$20.95

Roast Duck/ Vịt Quay

$24.95

Roast Pig / Heo Quay

$20.95

Roast Pork/ Xá Xíu

$19.95

Peking Duck

$39.95

Butterfly Duck/ Vịt Nướng Chao

$28.95

Full Kee House Special

Seafood Combo with X.O. Sauce / Đồ Biển Ngó Sen Xào Xốt X.O

$33.95

Eggplant Stuffed Shrimp Paste in Black Bean Sauce

Cà Tim Dồn Tôm Tương Đen

$28.95

Bean Curd Stuffed Shrimp Paste Black Bean Sauce

Tàu Hủ Dồn Tôm Tương Đen

$28.95

Stuffed Tofu, Eggplant, Bell Pepper in Black Bean Sauce

Ba Món Dồn Tôm Tương Đen

$32.95

Scallop Stuffed Shrimp Paste in Black Bean Sauce / Tôm Bọc Scallop Tương Đen

$33.95

Sour Cabbage with Intestine / Cải Chua Xào Ruột Heo

$26.95

Sour Cabbage with Beef / Cải Chua Xào Thịt Bò

$26.95

Sour Cabbage with Squid / Cải Chua Xào Mực Tươi

$26.95

Salt Fish Chicken w. Chive Flower / Bông Hẹ Thit Gà Xào Cá Mặn

$31.95

ToFu Balls in Crab Meat Gravy / Tàu Hủ Tây Thi

$32.95

Sizzling Steak in Black Pepper Sauce / Bít Tết Tiêu Đen Trong Dĩa Nóng

$32.95

Sizzling Steak Ribs in Black Pepper Sauce/ Sườn Bò Tiêu Đen Trong Dĩa Nóng

$32.95

Sizzling Steak Cantonese Style / Bít Tết Quảng Đông Trong Dĩa Nóng

$32.95

Dice of Beef with Broccoli in Black Pepper Sauce / Bò Lúc Lác

$32.95

Chinese Broccoli with Beef / Thịt Bò Xào Cải Lan Tàu

$29.95

Beef with Bamboo Shoot & Black Mushroom / Bò Xào Măng & Đông Cô

$27.95

Sweet & Sour Pork Chop Hong Kong Style / Sườn Chua Ngọt Hong Kong

$25.95

Pork Chop Kingdom Style

$25.95

Crispy Spicy Pork Chop / Sườn Heo Rang Muối

$25.95

Crispy Spicy Bean Curd / Tàu Hủ Chiên Dòn Rang Muối

$20.95

Deep Fried Spicy Soft Shell Crab / Cua Lột Rang Muối

$34.95

Crispy Spicy Squid / Mực Rang Muối

$25.95

Crispy Spicy Shrimp, Scallop & Squid / Tôm, Mực & Scallop Rang Muối

$32.95

Deep Fried Spicy Jumbo Shrimp / Tôm Chiên Dòn Rang Muối

$27.95

Deep Fried Shell on Shrimp

$27.95

Steamed Jumbo Shrimp / Tôm Luột Chấm Tương

$27.95

Steamed Jumbo Shrimp w. Garlic / Tôm Hấp Tỏi

$27.95

Sizzling Shrimp in Black Pepper Sauce / Tôm Tiêu Đen Dĩa Nóng

$33.95

Sizzling Scallop in Black Pepper Sauce / Scallop Tiêu Đen Dĩa Nóng

$35.95

Fried Walnut Shrimp in Mayonnaise Sauce / Tôm Hạt Đào Xốt Mê Nê

$33.95

Abalone Black Mushroom w Green Mustard / Bào Ngư Đông Cô Cải Bẹ Xanh

$57.95

Live Seafood

Baby Clam (Black Bean Sauce) Nghêu: (Tương Đen, Thịt Bầm Cay)

$32.95

Cơm Dĩa / Meal On Rice

with Vegetables

Baby Shrimp & Egg On Rice / Cơm Dĩa Tôm Hột Gà

$17.95

Sauteed Beef & Vegetable On Rice / Cơm Dĩa Cải Ngọt Thịt Bò

$17.95

Minced Beef On Rice / Cơm Dĩa Thịt Bò Bầm

$17.95

Beef Brisket On Rice / Cơm Dĩa Bò Kho

$17.95

Soy Chicken On Rice / Cơm Dĩa Gà Xì Dầu

$17.95

Roast Duck On Rice / Cơm Dĩa Vịt Quay

$17.95

Roast Pork On Rice / Cơm Dĩa Xá Xíu

$17.95

Roast Pig On Rice / Cơm Dĩa Heo Quay

$17.95

Congee

Congee w. Minced Beef, Squid, Pig Skin & Peanut / Cháo Thẻn Chảy

$13.95

Congee w. Minced Beef / Cháo Thị Bò Bầm

$13.95

Congee w. Preserved Egg & Pork / Cháo Thịt Nạt Trứng Bách Thảo

$13.95

Congee w. Sliced Beef / Cháo Thịt Bò

$13.95

Congee w. Pig's Liver & Kidney / Cháo Gang Và Cật Heo

$13.95

Congee w. Duck Blood / Cháo Huyết

$13.95

Congee w. Canadian Cod Fish / Cháo Cá Canada

$19.95

Hong Kong Style Noodles Soup

with Vegetables

Fish Ball Noodle Soup / Mì Cá Dò Vi

$17.95

Shrimp Wonton Noodle Soup / Mì Hoành Thánh Tôm

$17.95

Shrimp Dumpling Noodle Soup / Mì Sủi Cảo

$17.95

Roast Pork Noodle Soup / Mì Xá Xíu

$17.95

Meat Ball Noodle Soup / Mì Dò Viên Thịt Heo

$17.95

Shrimp Wonton Soup / Soup Hoành Thánh Tôm

$17.95

Shrimp Dumpling Soup / Soup Sủi Cảo

$17.95

Beef Brisket Noodle Soup / Mì Bò Kho

$17.95

Soy Chicken Noodle Soup / Mì Gà Xì Dầu

$17.95

Roast Duck Noodle Soup / Mì Vịt Quay

$17.95

Beef Tripe Noodle Soup / Mì Lòng Bò

$17.95

Pickled Cabbage Vermicelli Soup / Bún Nước Cải Tuyết Mặn

$26.95

Chow Foon/pan Fried Noodle

Seafood Chow Foon / Hủ Tiếu Xào Đồ Biển

$29.95

Seafood Pan Fried Noodle / Mì Xào Dòn Đồ Biển

$29.95

Assorted Pan Fried Noodle / Mì Xào Dòn Thập Cẩm

$29.95

Assorted Chow Foon / Hủ Tiếu Xào Thập Cẩm

$29.95

Vegetarian Pan Fried Noodle / Mì Xào Dòn Chay

$22.95

Vegetarian Chow Foon / Hủ Tiếu Xào Chay

$22.95

Chinese Broccoli Beef Pan Fried Noodle / Mì Xào Dòn Bò Cải Lan

$27.95

Chinese Broccoli Beef Chow Foon / Hủ Tiếu Bò Cải Lan

$27.95

Dry Stir Fried Beef Chow Foon / Hủ Tiếu Thit Bò Xào Khô

$25.95

"Good Deal" Chow Foon / Hủ Tiếu Triều Châu

$23.95

Vermicelli Singapore Style / Bún Xào Singapore

$22.95

Vermicelli Har Mon Style / Bún Xào Phước Kiến

$23.95

Vermicelli Tai Pang Style / Bún Xào Đại Bàng

$23.95

Dry Fried Vegetables Egg Noodle / Mì Chay Xào Khô

$22.95

Crab Meat Cantonese Style E Mein / Mì Quảng Xào Thịt Cua

$33.95

Vegetarian Cantonese Style E-Mein / Mì Quảng Xào Chay

$22.95

Casserole / Nồi Nóng

Seafood Tofu Casserole / Nồi Đồ Biển Tàu Hủ

$28.95

Seafood Eggplant Casserole / Nồi Đồ Biển Tàu Hủ

$28.95

Oyster Ginger Scallion Casserole / Nồi Hào Hành Gừng

$33.95

Shrimp with Tofu & Golden Mushroom casserole / Nồi Tôm Tàu Hủ Nấm Kim Châm

$28.95

Assorted Meat & Seafood Tofu Casserole / Nồi Tàu Hủ Thập Cẩm

$28.95

Full Kee Special Casserole / Nồi Đặc Biệt Full Kee

$33.95

Vermicelli Vegetables Casserole / Nồi Rau Thập Cẩm Bún Tàu

$22.95

Beef Brisket with Turnip Casserole / Nồi Bò Kho Củ Cải Trắng

$30.95

Lamb with Bean Curd Thread Casserole / Nồi Thịt Dê

$34.95

Eggplant Chicken Sate Casserole / Nồi Gà Cà Tím Sa Tế

$27.95

Chicken Eggplant Salt Fish Casserole / Nồi Gà Cà Tím Cá Mặn

$27.95

Chicken Tofu Salt Fish Casserole / Nồi Gà Tàu Hủ Cá Mặn

$27.95

Eggplant Ground Pork Casserole / Nồi Cà Tím Thịt Bầm

$25.95

Beef Mushroom in Sate Sauce Hot Pot / Lẫu Bò Sa-Tế Nấm Kim Châm

$32.95

Vegetable

Mixed Vegetables / Rau Xào Thập Cẩm

$17.95

Sautéed String Bean / Xào Đậu Que

$19.95

Eggplant in Garlic Sauce / Cà Tím Xào Cay U-Siang

$19.95

Moo Shu Vegetables with 4 Pancakes / Rau Xào Cuốn Bánh Tráng

$17.95

Fried Bean Curd with Vegetable / Tàu Hủ Chiên Xao Cải Xanh

$20.95

Buddha Delight with Tofu / Đồ Chay Xào Tàu Hủ

$20.95

Stir Fried Chinese Broccoli / Xao Cải Lan

$23.95

Stir Fried Spinach / Xao Cải Spinach

$20.95

Stir Fried Chive Flower / Xào Bông Hẹ

$23.95

Black Mushroom with Vegetable / Đông Cô Tiềm Cải Xanh

$29.95

Snow Pea Leaves w. Preserved Egg / Lá Đậu Hòa Lan Nấu Trứng Bách Thảo

$32.95

Fried Rice

Vegetables Fried Rice

$16.95

Chicken Fried Rice

$16.95

Roast Pork Fried Rice

$16.95

Beef Fried Rice

$17.95

Shrimp Fried Rice

$17.95

Combination Fried Rice

Shrimp, Beef & Chicken

$18.95

Yang Chow Fried Rice (Shrimp & Roast Pork, No Soy Sauce) / Cơm Chiên Dương Châu

$19.95

Chicken Salt Fish Fried Rice / Cơm Chiên Gà Cá Mặn

$21.95

Chef's Special Seafood Fried Rice / Cơm Chiên Tây Thi

$21.95

Lo Mein

Soft Egg Noodle

Vegetables Lo Mein

$16.95

Chicken Lo Mein

$16.95

Roast Pork Lo Mein

$16.95

Beef Lo Mein

$17.95

Shrimp Lo Mein

$17.95

Combination Lo Mein

Shrimp, Beef & Chicken

$19.95

Chow Mein

Crispy Noodle on Top

Vegetables Chow Mein

$18.95

Chicken Chow Mein

$18.95

Roast Pork Chow Mein

$18.95

Beef Chow Mein

$19.95

Shrimp Chow Mein

$19.95

Combination Chow Mein

Shrimp, Beef & Chicken

$20.95